Herren har uppenbarat till sin mäktiga profet vad som kommer att hända med de olika församlingar, beredda och oförberedda när uppryckandet sker.
De som tror på Jesus och som är separerade, mogna och vars "brudklänning" är utan "fläckar och skrynklor" (Ef. 5:27) kommer in i Herren Jehovas härliga, perfekta, eviga kungariket och deltar i bröllopsfesten.

The Lord has revealed to His mighty prophet what will happen to the different congregations, to prepared and unprepared ones, when the Rapture event takes place.
Only believers in Jesus who are separated, mature and whose proper “Wedding Gown” is without “stain or wrinkle” (Eph. 5:27) will enter the Lord Jehovah’s glorious, perfect, eternal Kingdom to attend the inaugural “Wedding Feast” ceremony.

Audio / Pdf

 Mighty Vision of the Glorious Coming of the Messiah, September 19, 2017

 

Vision of the imminent glorious rapture of the church, Jan. 15, 2017 - morning

Läs här (svenska) / Read here (English)

 

Vision of the imminent glorious rapture of the church - explained, Jan. 15, 2017 - evening

Read here (English)

 

Vision om församlingens härliga uppryckande / Vision of Glorious Rapture of the Church, Feb. 10, 2016

Läs här (svenska) / Read here (English)

 

Profeti om den nära förestående uppryckandet av den heliga församling / The Imminent Rapture of the Holy Church, January 18, 2015

Läs här (svenska) / Read here (English)

 

Fruktansvärd Vision om midnatts klocka från himlen (del 1) / Fearful Vision of the Midnight Watch from Heaven, March 11, 2015 (part 1)

Läs här (svenska) / Read here (English)

 

Mäktig vision om kyrkans uppryckande / Powerful Vision of the Rapture of the Church, June 1, 2014

Läs här / Read here (PDF in English/ på engelska)

 

Vision om uppryckandet / Revelation on the May 4th, 2014 Vision of the Rapture

Läs här (på svenska) / Read here (PDF in English)

 

Vision om kyrkans uppryckande / Vision on the Rapture of the Church, October 20, 2013

Läs här / Read here (PDF in English/ på engelska)

 

Läs profeti om uppryckande av de döda / Rapture of the dead, prophecy given 26 Nov 2006, See magazine no. 1, pages 27-28 (PDF)

The Details of the Vision of Rapture of the dead explained Lyssna / listen (English)


Profetiska scener om tiden efter uppryckandet, 7 års vedermöda /

Prophetic scenes of the time after the rapture, 7 years tribulation:

 

Prophecy of the Beast from the Sea & the Tremendous Clash that Ensues after the Church is taken away - Dec. 24, 2017

 

Vision of the Second Beast of Revelation 13: Distress Coming after the Rapture - Oct. 17, 2017

 

Prophecy of the Revelation of the Beast and the Harlot and Lift off of the Church part 1 - June 4 2016

 

Prophecy of the Revelation of the Beast and the Harlot part 2 - June 3 2016

Läs här / Read here (PDF in English/ på engelska)

 

Ödeläggelse och förödelse kommer till jorden efter uppryckelsen (del 2) / Desolation & Mayhem Coming to the Earth After Rapture, March 11, 2015 (part 2)

Läs här på svenska

Read here (PDF in English/ på engelska)

 

Profeti om den massiva nöd som kommer till världen efter uppryckandet / Massive Distress Coming to the Earth After Rapture, January 29, 2015

Läs här på svenska  /  Read here in English (PDF)

 

Den förestående frigöring av Antikrist och den falske profeten / The Impending Release of the Antichrist & the False Prophet, January 2015

Läs här (svenska) / Read here (English)