Mäktige Herre Jesus.
Jag ångrar alla mina synder idag och avvisar synd!
Jag ber Dig idag, tvätta bort all min synd med Jesu dyrbara Blod.
Jag öppnar mitt hjärta och tar emot Dig i mitt hjärta och ber Dig,
förlåt mig Herre Jesus! Etablera helighet i mig och välsigna mig
med Den Helige Ande och skriv mitt namn i Lammets Livets Bok.
I Jesu mäktiga namn.
Jag är född på nytt!

 

Repentance Prayer

Mighty Jesus
I repent today
and reject sin!
Please wash my sins away
with the precious Blood of Jesus today.
I open up my heart
and receive You with all my heart
and ask You, to forgive me.
Lord, Jesus!
Establish holiness in me
and bless me
with the Holy Spirit
and write my name, in the Lamb’s Book of Life.
In the mighty name of Jesus
I am born again!