Guds mäktiga visitation besökte Kisumu Kenya / Mighty visitation of God visited Kisumu Kenya.
Mötet var det mäktigaste omvändelse och helande mötet någonsin set i världen.
The meeting was the greatest repentance and healing meeting yet seen in the world.

Jul / Christmas Dec. 24 2015 - The Shepherds at Christ's Birth

 

Kristi bruds identitet / Identity of the Bride of Christ, 2 Jan 2016

PDF: Pastor's Conference 1 and 2

Audio:

Pastor's Conference part 1

Pastor's Conference part 2

Video:

Helandemöte / Healing Meeting Dec. 31 2015 part 1

Bild / Image: Vittnesbördets Ark / Ark of the Covenant

 

Guds härlighet strålar på profeten / Gods’s Glory Beams on the Prophet

Årsskifte bön / Kisumu crossover prayer  Dec 31 2015 - Jan 1 2016 

Pastors Conference Jan. 2, 2016

 

Profetia 12/11/2015 om himlens massive visitation i Kisumu nytårs möte 2015-2016
Prophecy on 12/11/2015 Massive visitation of heaven to befall the Kisumu end year meeting 2015-2016

 

 

 

Profetia/Prophecy 1/12/2015

 

Profetia/Prophecy 4/12/2015

 

Profetia/Prophecy 13/12/2015

 

Profetia/Prophecy 19/12/2015

 

Profetia/Prophecy 21/12/2015