Jul predikan / Christmas sermon 24/12/2015

Hur återspeglar Kristi första ankomst Hans återkomst i vår tid? / How does the scene at Christ's first coming mirror His second coming in our time?

 

För läsarna / For readers (pdf på engelska)

Video: