Nytt År, Nakuru, Kenya / New Year Vigil  31/12/14

Året 2015 är visdomets år i kyrkan / 2015 is the year for wisdom in the church

Referat möte 31/12/2014:

Året 2015 er visdomens år i kyrkan. Året att sträva efter visdom och ”Herrens fruktan” i kyrkan. Endast den förståndiga kyrkan och kyrkan som leder människor till rättfärdighet kommer att uppryckas. Detta är året att kalla synd för synd (Matt. 25, Jes. 26:19). Halta inte på båda sidor eftersom mörkret + ljus == mörkret (1 Kon. 18:21, 2 Kor. 6:14). Kyrkan har förlorat ”Herrens fruktan”. Vad är visdom och var kommer det ifrån (Job 28)?

Summary of meeting 31/12/2014:

The year 2015 is proclaimed as the dispensation of wisdom in the church. This is the year to pursue wisdom and “the fear of the Lord” in the church. Only the wise church and the church that leads people into righteousness will rapture (Mat. 25, Is. 26:19). This is the year to call Sin - Sin. Do not mix because darkness + light == darkness (1 Kings 18:21, 2Cor. 6:14). The Church has lost the “fear of the Lord”. What is wisdom and where does it come from (Job 28)?

Dr. Owuor vid/at 2:06:00 min.

Nästa dags vittnesbörd / Next day healing testimonies, Jan 1, 2015.

Video1

Video2

Video3

The 2nd Mega International Pastors Conference, Jan 2, 2015