Messias kommer och kyrkan är inte redo!!!  /  The Messiah is coming and the church is not ready!!!

Profeti om uppryckandet 9/6/2014  / VISION OF THE RAPTURE - Prophet Dr. Owuor

Profeti om den nära förestående uppryckandet av den heliga församling date 18/1/2015 / PROPHECY OF THE IMMINENT RAPTURE OF THE HOLY CHURCH - Prophet Dr. Owuor

Profeti om den massiva nöd som kommer till världen efter uppryckandet 29/1/2015 / PROPHECY OF MASSIVE DISTRESS COMING TO THE EARTH AFTER RAPTURE - Prophet Dr. Owuor