Del 1 / Part 1 (mp3)

Del 2 / Part 2 (mp3)

Del 3 / Part 3 (mp3)

Del 4 / Part 4 (mp3)

Om du vill läsa Overcoming Sexual Sin se Video Tekst. Öppna del 1 i  Video Text här

If you prefer to read Overcoming Sexual Sin see Video Text. Click here for part 1 in Video Text