Vad är skillnaden mellan de förståndiga och de oförståndiga jungfrurna?
Vilken grupp tillhör du?
Varför behöver du en extra mängd olja för att komma in i Guds rike?

What is the difference between the wise and the foolish virgins?
What does walking on the highway of holiness make available to you?
Why do you need an extra amount of oil to enter the Kingdom of God?

Sammandrag på svenska del 1-3 (pdf 5nov2016)

Sammandrag på svenska del 4-6 (pdf 5nov2016)

Sammandrag på svenska del 7-9 (pdf 5nov2016)

På engelska / In English:

Läs / Read (pdf)   Lyssna / Listen (mp3)
 Part 1    Part 1
 Part 2    Part 2
 Part 3    Part 3
 Part 4    Part 4
 Part 5    Part 5
 Part 6    Part 6
 Part 7    Part 7
 Part 8    Part 8
 Part 9    Part 9