Mighty Mombasa Service

March 10 - 12, 2017

Mäktiga vittnesbörd om helande.

Profeten David Owuor predikar och undervisar folket om Jesu kors och blod, rättfärdighet och helighet.

Mirakler bryter ut i Mombasa

 

Mighty healing testimonies.

Prophet David Owuor preaches and teaches the people about the Blood and the Cross of Jesus, righteousness and holiness.

Miracles breakout in Mombassa

Day 1 part 1 Lovprisning / Worship

 

Day 1 part 2 Vittnesbörd / Testimonies

 

Day 1 part 3 Budskap och undervisning / Message and Teaching (at 33:30 min.)

Read: The Garment of Heaven (Pdf)

 

Day 2, Vittnesbörd och undervisning / Testimonies and Teaching

Read: The Garment of Heaven 2 (Pdf)

 

Day 3 part 1 Lovprisning och vittnesbörd / Praise and Testimonies