Basunklang hördes över Jerusalem/ Trumpet Blasts heard over Jerusalem Shabbat, Oct. 1, 2016 (Dagen innan / Day before Rosh Hashanah Oct. 2-3 2016)

Jehovas Moln ses på gränsen mellan Israel och Syrien / Cloud of Jehovah appears at Israel – Syrian border Dec. 4, 2016

Se / See videos:

Kristi brud, kyrkans kvarleva, ta på dina bröllopskläder, skinande, rent linnetyg Upp. 19:8-10 / Bride of Christ, remnant church, put on your wedding garments, fine linen bright and clean. Rev. 19:8-10

Trumpet blast over Jerusalem.

 

Profetia om att Gud skyddar Israel - givit 10 dec. 2012 / Prophecy of God protecting Israel given Dec. 10, 2012

Uppfyllda / Fullfilled  Dec 4 2016

 

Fånga ögonblicket - Ångra dina synder, mottag Jesus som din Herre och vandra på helighetens och rättfärdighetens huvudväg /

Capture the moment - Repent of sin, receive Jesus and walk on the highway of holiness and righteousness. Bride of Christ, remnant church, put on your wedding garments, fine linen bright and clean (Rev. 19:8-10)

Bibelversar / Bible verses:

Moln (svenska)
2 Mos. 19:9, 19:16, 34:5, 5 Mos. 33:26, 2 Sam 22:10, 1Kung. 8:12, Ps 18:12, 97:2, Jes. 19:1, Jer 4:13, Hes. 30:3, Dan 7:13, Matt 17:5, 1 Kor. 10:1

Cloud
Exodus 19:9, 19:16, 34:5, Deut 33:26, 2Sam 22:10, 1Kings 8:12, Ps 18:11, 97:2, Isa 19:1, Jer 4:13, Eze 30:3, Dan 7:13, Matt 17:5, 1Cor 10:1

Basun (svenska)
2 Mos.19:16, 3 Mos. 23:24, 3 Mos. 25:9, Isa 63:1, Jer 6:17, Hes. 33:5, Joel 2:1, Sak. 9:14 Matt 24:31, 1 Kor 15:52

Trumpet
Exodus 19:16, Lev 23:24, Lev 25:9, Isa 63:1, Jer 6:17, Eze 33:5, Joel 2:1, Zech 9:14
Matt 24:31, 1 Cor 15:52

Brudgummens ankomst är tillkännagivet med basunklangen och brudens, den återlösta församlingens uppryckande / Arrival of the Groom announced with Trumpet blasts to snatch away His Bride, the redeemed Church (Matt. 25)

(svenska) 1 Tess 4:16-17, 5:2-4, 2 Petrusbrevet 3:10, Åb. 3:3, 16:15


1 Thess 4:16-17, 5:2-4, 2 Peter 3:10, Rev 3:3, 16:15