Och folket häpnade, när de såg stumma tala, krymplingar bli friska, lama gå och blinda se. Och de prisade Israels Gud. /
The people were amazed when they saw the mute speaking, the crippled made well, the lame walking and the blind seeing. And they praised the God of Israel.
(Matt 15:31)

Undervisning / Teaching: Har du klädnaden på och är den fläckfri? / Are you wearing The Garment and is it spotless?

Som profeterat av profeten Dr. David Owuor blev detta möta det största helandemötet någonsin. Många blev helade på väg till mötet. Människor blev helade från alla möjliga sjukdomar i mötet och flera och flera blir helade och frälsta efter mötet  när de jublar miraklerna framför Herren . ”Omvänd er, ty himmelriket är nu här.” Matt 4:17 /
As prophesied by Dr. David Owuor, this meeting became the biggest healing meeting ever experienced. Many were healed on the way to the meeting. People were healed from all kinds of diseases in the meeting and ever increasing numbers of people are being healed and saved after the meeting as the miracles are being celebrated in thanksgiving before the Lord. “Repent, for the kingdom of heaven has come near.” Matt. 4:17

The Garment - Summary of Nakuru Pastor's Conference August 29, 2016 (PDF English)

Klädnaden - Sammandrag av Nakuru Pastors Conference 29 augusti 2016 (PDF svenska)

Video:

Pastors Conference, Nakuru, 29-08-2016

 Prophet Owuor på/at 1:47

 

Violent lunatic healed, Paul Chepkwony

Totally crippled Abigail healed

Lunatic healed, Peter Mwangi

 Blinda ögön öppnades / Blind Eyes opened

 

THE SUPER GLORIOUS NAKURU REVIVAL MEETING-AUGUST 27, 2016-FULL VIDEO

 

THE SUPER GLORIOUS NAKURU REVIVAL MEETING-AUGUST 28, 2016-FULL VIDEO