Den förståndiga församlingen / The Wise Church

Guds Lammets bröllop / The Wedding of the Lamb of God

Visitation av Guds Moln / The Visitation of the Cloud of God

Sammandrag på svenska (pdf)

Summary in English (pdf)

Day 1 Part 1 April 20, 2016

 

 

Day 1 Part 2 April 20, 2016

 

Day2 Part 1 April 21, 2016

 

Day2 Part 2 April 21, 2016