Naturkatastrofer och omvändelse. Att förstå Guds budskap till nationen. / Natural catastrophes and Repentance. Understanding Gods message to the nations. See magazine no. 1, pages 31-32.

 

“Men om mitt folk, som är uppkallat efter mitt namn, ödmjukar sig och ber och söker mitt ansikte och omvänder sig från sina onda vägar, då vill jag höra det från himlen och förlåta deras synd och skaffa läkedom åt deras land.”

    (Andra Krönikeboken 7:14)

 

"If my people, who are called by my name, will humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways, then I will hear from heaven, and I will forgive their sin and will heal their land."

    (2 Chronicles 7:14)

 

 

Profetian om en Enorma jordbävningen som kommer till Israel / Prophecy of a Tremendous Earthquake Coming to Israel, April 3, 2016

Läs här / Read here (PDF in English/ på engelska)

 

Profetian om massiva översvämningar som kommer till Israel / Prophecy of Massive Floods Coming to Israel, April 7, 2016