Väldig profetiskt budskap från 13 augusti 2010 börjar bli fullbordad / Tremendous prophecy from August 13, 2010 began to be fulfilled

Vi bör arrangera en nationell omvändelse- och bönedag för vårt land. Sverige ska omvända sig! / We need to arrange a national repentance and prayer day for our country. Repent Sweden!

 

“Men om mitt folk, som är uppkallat efter mitt namn, ödmjukar sig och ber och söker mitt ansikte och omvänder sig från sina onda vägar, då vill jag höra det från himlen och förlåta deras synd och skaffa läkedom åt deras land.”

    (Andra Krönikeboken 7:14)

 

"If my people, who are called by my name, will humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways, then I will hear from heaven, and I will forgive their sin and will heal their land."

    (2 Chronicles 7:14)